Fokuspunkter

Al-Irchad Skolens ledelse og medarbejdere har i fællesskab udpeget og udarbejdet nogle fokuspunkter, der danner grundlag for arbejdet med alle elever på skolen.

Hvert år udvælges og samtidigt sættes der mål for disse.

Herunder  kan man evt. læse om evaluering af fokus punkter

Evaluering og opfølgningsplan af fokuspunkter

Du kan også læse om skolens evaluering af fokuspunkter for de foregående år herunder:

Evaluering af fokuspunkt 22-23

Evaluering af fokuspunkt 21-22

Evaluering af fokuspunkt 20-21

Evaluering af fokuspunkter 2019-20

Evaluering af fokuspunkter 2018-19

Evaluering af fokuspunktet 2017-18