Værdigrundlag

På Al-Irchad vil vi sammen bære (samarbejde)

det lette og det svære (trivsel).

Vi skal sammen lære (faglighed, læring)

det gamle og det kære (basis faglighed, religion, kultur),

det nye og det nære (udvikling, opdateret faglighed, vedkommenhed, identitet, rod).

På Al-Irchad vil vi sammen være. 

 

Al-Irchad Skolens vision

  • Alle skal lære – det er ikke nok at være: Vi vil opruste elevernes faglighed og stimulere deres lyst til livslang læring samt til at videreuddanne sig.
  • En aktiv del af samfundet: Vi skal danne og stimulere eleverne til at se sig selv som sociale individer i forpligtende fællesskaber, der er baseret på tillid, tolerance og samarbejde i en kompleks og globaliseret verden.
  • Initiativrige: Vi vil bestræbe os på at udvikle elevernes erkendelse og kreativitet og fremme læringslysten, således at de opnår indsigt i eget potentiale og derved får mulighed for at reflektere, tage stilling og handle.
  • Mangfoldighed: Hos os ses mangfoldighed som en styrke og inspiration, der fremmer gensidig tolerance og forståelse.
  • Trivsel: At eleverne indgår i et positivt, udfordrende samspil med hinanden, der udvikler deres selvværd og selvvirke i trygge og meningsfyldt rammer.

 

Læringssyn

Et afbalanceret forhold mellem faglighed, færdigheder og trivsel skal være i centrum.

Det sker gennem det holistiske og konstruktivistiske læringssyn: en læring- og udviklingsproces med udgangspunkt i det hele menneske, dvs. personlige, faglige og sociale kompetencer og begrænsninger. Processen indbefatter input, interaktion, refleksion og feedback. For at overstående skal være gældende, er det en nødvendighed, at eleverne lærer at tage ansvar for egen læring.

 

Det overordnede værdiregelsæt for Al-Irchad Skolen

Vores værdier:

 

Uddybning:

Gennem vores værdier vil vi fremme:

1. Trivsel, tillid og tryghed Elevernes og personalets trivsel, velværd og læringslyst ved at skabe trygge og tillidsfulde rammer og udfordringer med plads til fordybelse og forskellighed.
2. Integritet, ærlighed og ansvar Elevernes evne og vilje til at handle selvstændigt og ansvarsfuldt samt forståelse for, at holdninger og handlinger har konsekvenser.
3. Ligeværdighed Gensidig respekt, forståelse, tolerance og åbenhed.
4. Kommunikation og dialog En åben, tydelig, konstruktiv og kvalificeret interaktion mellem alle skolens aktører, både internt og eksternt, i et respektfuldt og anerkendende miljø og sprog, der tager udgangspunkt i fællesskabet.
5. Demokratisk dannelse Elevernes forudsætninger, evne og vilje til at engagere sig og aktivt tage del i det demokratiske samfund med imødekommenhed, selvstændighed og ansvar samt retten til medbestemmelse.
 6. Sundheds-, natur- og miljøbevidsthed Elevernes bevidsthed og ansvarsfølelse for egen krop, det lokale såvel som det globale miljø, for at opbygge hensigtsmæssige vaner og bæredygtige adfærdsmønstre.