Velkommen til Al-Irchad Skolen

Al-Irchad Skolens vision

  • Alle skal lære – det er ikke nok at være: Vi vil opruste elevernes faglighed og stimulere deres lyst til livslang læring samt til at videreuddanne sig.
  • En aktiv del af samfundet: Vi skal danne og stimulere eleverne til at se sig selv som sociale individer i forpligtende fællesskaber, der er baseret på tillid, tolerance og samarbejde i en kompleks og globaliseret verden.
  • Initiativrige: Vi vil bestræbe os på at udvikle elevernes erkendelse og kreativitet og fremme læringslysten, således at de opnår indsigt i eget potentiale og derved får mulighed for at reflektere, tage stilling og handle.
  • Mangfoldighed: Hos os ses mangfoldighed som en styrke og inspiration, der fremmer gensidig tolerance og forståelse.
  • Trivsel: At eleverne indgår i et positivt, udfordrende samspil med hinanden, der udvikler deres selvværd og selvvirke i trygge og meningsfyldt rammer.