Praktisk info

 

→ Busrute 2023/2024 Du kan finde skolebussens afgangstider herunder:
Busrute 2023/24.
→ Skolestart, skoleåret 2023/2024 De Første skoledage efter sommerferien er fastlagt til:
Torsdag den 10/8/2023 og fredag den 11/8/2023
Kl.: 8:30 – 12:00 for alle elever i 0.kl. – 9.kl.Klasselæreren orienterer om det nye skoleår i klasseværelset. Der uddeles bøger og skemaer.
Skolens årskalender For skoleåret 2023/2024, der indeholder oplysninger om skolens ferieoversigt/fridage, forældremøder, islamiske højtider osv…
(Vises i pdf-format. Kræver acrobat Reader eller Foxit)
→ Forældrekonsultationer Der afholdes to forældrekonsultationer årligt i november og marts.
→ Instruktioner Generelle Instruktioner/kodeks for Al-Irchad Skolen
Indmeldelse i skolen Indmeldelsesansøgning  til skolen kan hentes her, printes ud og sendes til skolen.

Indmeldelsesansøgning  til SFO kan ligeledes hentes her, printes ud og sendes til skolen.

(Vises i pdf-format. Kræver Acrobat Reader eller Foxit)

→ Skolepenge Skolepenge betales i 12 rater, senest den 5. i hver måned og udgør:

Her er de nye skolepenge satser pr. 1.april 2022.

Betalingsservice:
1barn           800 kr.
2børn           1.600 kr.
3børn           2.150 kr.
4børn           2.500 kr.

SFO              600 kr.

Rykkergebyr: 250 kr.

Optagelsesgebyr udgør 200 kr. (pr. barn)

Fripladstilskud Forældre med lav personlig indkomst kan søge fripladstilskud. 

Og her du hente Fripladsansøgningen til både skole og SFO.

→ Befordring Man kan mod en mindre egenbetaling få buskort for hele skoleåret, hvis afstandskriterier mellem skole og hjem er opfyldt.
→ Sundhedspleje Børnene bliver undersøgt af sygeplejersken, efter de regler, der gælder for Helsingør kommune.
→ Elevrådet Igennem elevrådet har eleverne stor indflydelse på skolelivet og er direkte med i beslutningsprocesser. Det er sjovt at være en del af elevrådet, og der er altid god stemning til møderne.