Praktisk info

 

Busrute 2023/2024 Du kan finde skolebussens afgangstider herunder:
Busrute 2023/24.
→ Skolestart, skoleåret 2023/2024 De Første skoledage efter sommerferien er fastlagt til:
Torsdag den 10/8/2023 og fredag den 11/8/2023
Kl.: 8:30 – 12:00 for alle elever i 0.kl. – 9.kl.Klasselæreren orienterer om det nye skoleår i klasseværelset. Der uddeles bøger og skemaer.
Skolens årskalender For skoleåret 2023/2024, der indeholder oplysninger om skolens ferieoversigt/fridage, forældremøder, islamiske højtider osv…
(Vises i pdf-format. Kræver acrobat Reader eller Foxit)
→ Forældrekonsultationer Der afholdes to forældrekonsultationer årligt i november og marts.
→ Instruktioner Generelle Instruktioner/kodeks for Al-Irchad Skolen
Indmeldelse i skolen Indmeldelsesansøgning  til skolen kan hentes her, printes ud og sendes til skolen.

Indmeldelsesansøgning  til SFO kan ligeledes hentes her, printes ud og sendes til skolen.

Og her kan du hente indmeldelsesansøgningen til både skole og SFO.
(Vises i pdf-format. Kræver Acrobat Reader eller Foxit)

→ Skolepenge Skolepenge betales i 12 rater, senest den 5. i hver måned og udgør:

Her er de nye skolepenge satser pr. 1.april 2022.

Betalingsservice:
1barn           800 kr.
2børn           1.600 kr.
3børn           2.150 kr.
4børn           2.500 kr.

SFO              600 kr.

Rykkergebyr: 250 kr.

Optagelsesgebyr udgør 200 kr. (pr. barn)

Fripladstilskud Forældre med lav personlig indkomst kan søge fripladstilskud. 

Og her du hente Fripladsansøgningen til både skole og SFO.

→ Befordring Man kan mod en mindre egenbetaling få buskort for hele skoleåret, hvis afstandskriterier mellem skole og hjem er opfyldt.
→ Sundhedspleje Børnene bliver undersøgt af sygeplejersken, efter de regler, der gælder for Helsingør kommune.
→ Elevrådet Igennem elevrådet har eleverne stor indflydelse på skolelivet og er direkte med i beslutningsprocesser. Det er sjovt at være en del af elevrådet, og der er altid god stemning til møderne.