Vedtægter

Al-Irchad Skolens vedtægter

Skolens vedtægter kan downloades her: Skolens vedtægter.

For yderligere info kan bestyrelsen kontaktes på mail irchad@post6.tele.dk.

Det er Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen der fører tilsyn med, om de frie grundskolers vedtægter er i overensstemmelse med loven om frie grundskoler og private grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013.

Al-Irchad Skolens vedtægter blev vedtaget den 10. april 2005 af skolens bestyrelse, dernæst på to opfølgende generalforsamlinger, hvor den første fandt sted den 10. april 2005, og den anden den 31. marts 2006. Herefter blev vedtægterne indsendt til Undervisningsministeriet for godkendelse. Vedtægterne blev efterfølgende godkendt den 30. august 2006.

Den 14. august 2013 blev Al-Irchad Skolens godkendte vægter offentliggjort på skolens hjemmeside.