Undervisningsmiljøvurdering

Som et led i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber på Al-Irchad skolen måles hvert år elevernes trivsel, tryghed, medbestemmelse, læring og udvikling. Altså undervisningsmiljøet, idet det er vores overbevisning, at godt undervisningsmiljø er essentielt for produktiv læring. Derfor har vi på Al-Irchad skolen i skoleåret 2017/18 prioriteret elevernes trivsel og udvikling.

Formålet med undersøgelsen har været at få indsigt i bl.a. elevernes trivsel og læringsmiljø for efterfølgende at kunne forbedre dem indføre forbedringer på disse områder. Du kan læse trivselsspørgeskemaet herunder:

Trivselsspørgeskema 2017-18

Trivselsspørgeskema 2021-22