Karakterer

AL-Irchad skolen tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i 7 fag. 
Eleverne skal til prøve i 5 bundne fag, samt 2 fag,som udtrækkes af ministeriet. 
De bundne fag er: 
Dansk mundtlig og skriftlig 
Engelsk mundtlig 
Matematik skriftlig 
Fysik/kemi mundtlig 
De 2 sidste fag udtrækkes fra den humanistiske og den naturvidenskabelige fagblok. 
Begge fagblokke er i lighed med folkeskolen fuldt repræsenteret, med undtagelse af faget kristendom, som skolen ikke tilbyder. De humanistiske prøver er mundtlige, med undtagelse af en eventuel skriftlig prøve i engelsk, mens de naturvidenskabelige prøver er skriftlige. 
I 9. kl. gives karakterer i alle potentielle prøvefag tre gange: Første gang i november måned, anden gang i slutningen af januar i forbindelse med ansøgningerne til ungdomsuddannelserne og tredje gang i midten af juni (årskarakterer).

Karaktergennemsnit 2020/2021