Sundhedspleje

På Al-Irchad Skolen bliver børnene undersøgt af en sygeplejerske efter de regler for sundhedstjenesten, der gælder for Helsingør kommune.

Sygeplejersken varetager bl.a. høreprøver, synsprøver, vejning og højdemåling af eleverne.