Tilsyn på skolen

Skolen skal ifølge loven have en tilsynsførende, som forældrene vælger på årets generalforsamling for en periode af 2 år.
Den tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt påse, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

I henhold til Friskoleloven har AL-Irchad Skolen tilknyttet mindst 1 tilsynsførende, som årligt aflægger beretning om det gennemførte tilsyn, og rapporten offentliggøres på skolens hjemmeside.

I det daglige har forældrene desuden ansvar for at føre tilsyn med skolens hverdag.

Tilsynsførendes navn: Inge Vibeke Voigt

Tilsyn i skoleårene: