Målsætning og historie

Skolens historie

I 1995 blev Al-Irchad Skolen oprettet som en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution af en gruppe forældre til skolesøgende børn. De ønskede at etablere en skole, der skulle lægge vægt på høj faglighed samt at bevare elevernes baggrund og identitet udover deres danske identitet som børn, der er født og opvokset i Danmark. I bedste friskoletradition begyndte de med indkøb af lokaler, og det endte med, at skolen åbnede på den gamle handelsskoles adresse på Fredericiavej i Helsingør, hvor den stadig har sin beliggenhed i dag.

Udover undervisning i Folkeskolens traditionelle fag ønskede forældrekredsen, at eleverne skulle undervises i arabisk som hjemsprog og koranrecitation. Man havde desuden også et ønske om at skabe en kulturelt tryg atmosfære for de tosprogede elever. Skolens ambition har fra starten været at forberede eleverne til det danske samfunds uddannelsesmuligheder og at lægge et solidt fundament for integration.

I løbet af 24 år er der sket mange forandringer på skolen. Nye lærere, nye fag, nye lokaler og moderne ydre og indre faciliteter er kommet til. Elevtallet har svinget mellem 100 og 200, og ventelisterne har til tider været lange. I dag har skolen fundet det ideelle leje med 165-185 elever, hvilket har vist sig at være det optimale antal til at maksimere faglighed, trivsel og tryghed på skolen.

Al-Irchad Skolen er en skole i konstant forandring og udvikling. Igennem hele skolens historie har der været fokus på friskolerne i Danmark. Al-Irchad Skolen har altid bestræbt sig på at følge lovens krav og undervisningsministeriets regler og forordninger, og den linje har skolen i sinde at fortsætte med efter bedste evne.

 

Hvad er en friskole?

En friskole er en fri grundskole, som tilbyder den samme undervisning for børn fra børnehaveklassen og op til 10. klasse som de almenkendte folkeskoler. En friskole tilbyder således undervisning for eleverne på samme alderstrin som den almenkendte folkeskole, men fungerer i stedet som selvejende institutioner med egen bestyrelse.

En friskole er på denne måde et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, som bestemmer, at friskolerne skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i de almenkendte folkeskoler. En friskole skal samtidig også forberede eleverne til at leve i det danske samfund. En friskole kan dog planlægge og gennemføre undervisningen for eleverne på andre måder end folkeskolen afhængigt af skolens eget værdigrundlag.

Al-Irchad Skolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution hvis formål er at drive en Fri Grundskole efter de til enhver tid gældende regler om private skole og Frie Grundskoler m.v.

 

Skolens målsætning er:

  • At give undervisning i Børnehaveklasse – 10. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • At medvirke til et samarbejde med forældrene, at bibringe børnene de bedste mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med forældrenes kulturelle baggrund.
  • At tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for dem at udvikle en identitet, der kan være dem en styrke og ballast i forhold til omverden, herunder sikre at børnene bliver i stand til at kommunikere på dansk.
  • At disse mål skal søges opfyldt igennem tæt samarbejde imellem forældre, bestyrelse og kvalificerede lærere, og at der skal lægges vægt på, at der foregår en løbende vurdering af det daglige arbejde med henblik på mulig forbedring.