Skolens målsætning

Al-Irchad Skolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution hvis formål er at drive en Fri Grundskole efter de til enhver tid gældende regler om private skole og Frie Grundskoler m.v.

 

Skolens målsætning er:

  • At give undervisning i Børnehaveklasse – 10. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • At medvirke til et samarbejde med forældrene, at bibringe børnene de bedste mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med forældrenes kulturelle baggrund.
  • At tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for dem at udvikle en identitet, der kan være dem en styrke og ballast i forhold til omverden, herunder sikre at børnene bliver i stand til at kommunikere på dansk.
  • At disse mål skal søges opfyldt igennem tæt samarbejde imellem forældre, bestyrelse og kvalificerede lærere, og at der skal lægges vægt på, at der foregår en løbende vurdering af det daglige arbejde med henblik på mulig forbedring.