Læseklinikken

På Al-Irchad Skolen, hvor alle eleverne er tosprogede, er der ofte et behov for special- undervisning i faget dansk. Skolen har derfor oprettet en læseklinik, hvor speciallærere med mange års erfaring forestår undervisningen. Klinikken er udstyret med de mest moderne hjælpemidler for at sikre eleven optimalt udbytte af undervisningen.

Specialundervisningen sættes ind på et meget tidligt tidspunkt, ofte allerede i første klasse, således at eleven så hurtigt som muligt kommer på niveau med sine klassekammerater og kan få det fulde udbytte af skolens krævende undervisning.