Trivselsmåling

Som et led i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber på Al-Irchad skolen måles hvert år elevernes trivsel, tryghed, medbestemmelse, læring og udvikling, idet det er vores overbevisning, at god trivsel er essentiel for produktiv læring. Derfor har vi på Al-Irchad skolen i skoleåret 2017/18 prioriteret elevernes trivsel og udvikling.

Formålet med undersøgelsen har været at få indsigt i bl.a. elevernes trivsel og læringsmiljø for efterfølgende at kunne forbedre dem indføre forbedringer på disse områder. Du kan læse trivselsspørgeskemaet herunder:

Trivselsspørgeskema 2017-18