Nye tiltag mod COVID-19 (Coronavirus) i Danmark

Baggrund

Situationen omkring smitte med coronavirus/COVID-19 håndteres indtil videre primært med et sundhedsmæssigt fokus på at begrænse smitten ved at inddæmme sygdommen. Regeringen og myndighederne følger løbende situationen tæt, og der er nu behov for at iværksætte en række tiltag med henblik på yderligere at hæmme smittespredning.

Tiltag

1)​ Nye rejsevejledninger. Rejsevejledningerne til Spanien, Tyskland, Frankrig og Østrig er den 5. marts 2020 blevet opdateret til ”gult”, så rejsende nu opfordres til at være opmærksomme på deres egen personlige sikkerhed og huske at holde sig opdateret. Det er gjort ud fra et forsigtighedshensyn i lyset af de mange danske rejsende i de fire lande og et stigende antal smittede.

2)​ Klare råd til borgere om hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Det mest effektive værktøj til på nuværende tidspunkt at holde smitten i ave er at øge borgernes opmærksomhed på vigtigheden af deres personlige adfærd. Der er derfor behov for nogle klare råd om den ønskede adfærd, som kommunikeres klart og tydeligt:

-​Begræns fysisk kontakt, dvs. undgå håndtryk, kindkys og kram.

-​Hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer, bør kontakte deres læge telefonisk og således begrænse lægebesøg eller ophold i venteværelser mest muligt.

-​Vask hænder hyppigt og grundigt.

-​Brug håndsprit/vådservietter.

-​Udvis god hosteetikette – nys eller host ikke på andre.

-​Vær særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd på steder, hvor der færdes mange mennesker, eksempelvis offentlige transportmidler.

-​Ved særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd ved besøg hos ældre eller syge.

-​Ældre og personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deres deltagelse i større arrangementer mv.

3)​ Opfordring til arrangører om at udskyde eller aflyse større arrangementer. Smitterisikoen forøges ved arrangementer, hvor mange mennesker opholder sig tæt sammen. Der er derfor behov for at tage en række tiltag i forhold til navnlig større arrangementer:

-​Regeringen opfordrer arrangører af arrangementer med et forventet deltagerantal på 1.000 eller flere til at udskyde eller aflyse de pågældende arrangementer. Opfordringen gælder indtil videre arrangementer, der skal finde sted i marts 2020.

-​Regeringen opfordrer samtidig arrangører af større arrangementer med et forventet deltagerantal på færre end 1.000 til at forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, samt den fysiske afstand imellem deltagerne under arrangementet. Dertil kommer, at indendørs arrangementer normalt vil medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer. Eksempelvis vil smitterisikoen ved et indendørs arrangement for primært ældre mennesker således være langt større end ved et udendørs arrangement for børn med få tilskuere. Det kan samtidig have betydning, om der forventes at være udenlandske deltagere i arrangementet.

-​Regeringen opfordrer under alle omstændigheder arrangører af større arrangementer med et forventet deltagerantal på færre end 1.000 til:

​i.​At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd).

​ii.​At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.

​iii.​At placere stole med større afstand end normalt, og at sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.

​iv.​At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.

​v.​At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 72 22 74 59), hvis man har behov for rådgivning.

4) ​Ny hjemmeside med information til alle danskere. Det er afgørende, at alle danskere har nem adgang til letforståelig information om coronavirus/COVID-19. Myndighederne har derfor styrket den samlede kommunikationsindsats med en nyoprettet hjemmeside – www.coronasmitte.dk – hvor man løbende kan holde sig orienteret om situationen og myndighedernes tiltag mod udbredelsen af sygdommen i Danmark.

Coronavirus

Til alle skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med øvrige statslige myndigheder taget initiativ til nye tiltag mod coronavirus, som er beskrevet i det vedlagte dokument fra den 5. marts.

De nye initiativer omfatter:

    • · Nye rejsevejledninger
    • · Råd til borgerne om hensigtsmæssig adfærd
    • · Opfordring om at aflyse eller udskyde større offentlige arrangementer
    · Ny hjemmeside med information om coronavirus

 

 

 

De nye initiativer indeholder ikke planer om generelt at lukke skoler og uddannelsesinstitutioner. Men det er et tiltag, som kan blive relevant, både hvis der kommer mange smittede, eller hvis man konstaterer flere smittede på en skole.

Hvis en skole eller uddannelsesinstitution afholder et arrangement, hvor eleverne skal stå tæt sammen, gælder de samme anbefalinger, som gælder for andre arrangementer. Hvis skolerne har behov for rådgivning, opfordrer vi til, at man tager kontakt til myndighederne på myndighedernes døgnbemandede hotline om coronavirus. Man kan også løbende holde sig orienteret om situationen og myndighedernes tiltag og anbefalinger på den fælles hjemmeside [www.coronasmitte.dk]www.coronasmitte.dk.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i dialog med alle leder- og bestyrelsesforeninger på ministeriets område. Styrelsen holder møde med foreningerne i dag fredag den 6. marts på baggrund af de nye tiltag.

Der er etableret en fællesstatslig hjemmeside med information om coronovirus, som findes på link nedenfor:

[www.coronasmitte.dk]www.coronasmitte.dk​

Der er også etableret en fællesstatslige hotline, hvor der kan stilles spørgsmål vedrørende coronavirus, herunder om større arrangementer (+45 70 20 02 33).

Information om ansættelsesretlige forhold vedrørende coronavirus findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside på linket nedenfor:

https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil løbende orientere om nye tiltag vedrørende coronavirus.

Spørgsmål om eventuel aflysning af undervisning og drift af institutioner mv. kan rettes til ministeriets hotline på +45 33 92 51 21.
(See attached file: Nye tiltag mod COVID-19 i Danmark.docx)

Med venlig hilsen
Børne- og Undervisningsministeriet

​Til alle institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet

Sundhedsstyrelsen har den 3. marts 2020 opdateret deres anbefalinger vedr. medarbejdere, som har rejst i lande/regioner med høj risiko for smitte med Covid-19 (Coronavirus). Oversigten over risikozoner kan ses her:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

For at mindske risikoen for smittespredning til særligt sårbare borgere (ældre og borgere med svækket immunforsvar) pålægges sundheds- og plejepersonale, som er kommet hjem efter rejser i risikozoner efter den 2. marts, at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette pålæg gælder elever med uddannelsesaftaler på SOSU-skoler, og medarbejdere med direkte kontakt med praktiksteder.

Det anbefales, at arbejdspladser i øvrigt følger samme praksis. Børne- og Undervisningsministeriets departement henstiller derfor til, at I følger denne praksis for jeres medarbejdere, elever og kursister.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer derfor til, at I følger denne praksis. Hjemsendte medarbejdere skal i de omfang det er muligt arbejde hjemmefra.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har offentliggjort en række Q&A’s som kan hjælpe med at afklare spørgsmål:

https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

Ved spørgsmål i øvrigt kan styrelsen kontaktes på arbejdsgiver@medst.dk.

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste i begyndelsen af januar om et udbrud med flere tilfælde af lungebetændelse, hvor årsagen var ukendt. Tilfældene forekom i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina. Den 12. januar meddelte WHO, at patienterne var smittet med en helt ny type coronavirus (SARS-CoV-2), hvorefter både danske og udenlandske sundhedsmyndigheder har øget deres beredskab for at forebygge og forhindre smitte. Selve sygdommen kaldes coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Sygdomsudbruddet er startet i Hubei-provinsen, men der er påvist tilfælde i resten af Kina og i andre lande. Den 27. februar blev det første danske tilfælde diagnosticeret. Uden for Kina har det indtil for nylig hovedsageligt drejet sig om personer, for hvem smitten direkte eller indirekte kunne spores tilbage til Kina, især Hubei-provinsen. Det har i nogle lande givet anledning til afgrænsede smittekæder. I den seneste tid er der dog også set flere lokalt smittede tilfælde i flere lande uden for Kina, fx i Sydkorea, Japan, Singapore, Iran og Japan. Indenfor de seneste dage er der også rapporteret om en væsentlig stigning i antallet af syge i Norditalien.​

WHO erklærede den 30. januar, at der er tale om en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. Det betyder, at WHO bedre kan sikre en koordineret indsats imellem landene for at inddæmme udbruddet. WHO vil også bedre kunne hjælpe lav- og mellemindkomstlande til at styrke deres beredskab. Derudover kan WHO sikre midler til støtte til forskning i behandling og udvikling af en vaccine.